Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje (u ljetnim i zimskim uslovima) javnih puteva, putnih objekata (mostova, tunela), gradskih ulica, javnih i privrednih saobraćajnih površina

Izgradnja, adaptacija i održavanje proizvodnih i skladišnih kapaciteta i pristupnih puteva

Građevinski radovi iz oblasti komunalne infrastrukture, i iz oblasti hidrogradnje i niskogradnje (stabilizacija i uređenje korita rijeka i kanala melioracioni – komasacioni radovi, donji stroj željezničkih pruga, donji i gornji stroj poljoprivrednih i sportskih aerodroma, sportskih igrališta i dr.)

Proizvodnja svih vrsta asfaltnih i cement-betonskih mješavina.

Eksploatacija kamenih agregata i prerada istih (pranje, separisanje i drobljenje) za sopstvene potrebe i potrebe tržišta za različite namjene (asfaltne mješavine, betonske mješavine, nasipe i tamponske slojeve, kolovozne konstrukcije i drugo).

Labaratorijska ispitivanja materijala i izvedenih radova, unapređenja tehnologije izvođenja radova i racionalizacija ukupnih troškova.