Preduzeće “Bijeljina put” je nastalo statusnim promjenama Državnog komunalnog preduzeća “4. Juli” Bijeljina, koje je osnovano 1949. godine. Danas je “Bijeljina put” d.o.o. Bijeljina u privatnom vlasništvu. Od momenta sprovedene privatizacije, 2001. godine “Bijeljina put” uspješno obavlja izgradnju, rekonstrukciju i asfaltiranje puteva i izvršava godišnje radove na održavanju i zaštiti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Uprava i zaposleni su svjesni da su kvalitet i zaštita okoline integrisani u ukupan sistem preduzeća, ključ za uspješan prodor i opstanak na tržištu. Preduzeće je takođe opredjeljeno da stalnim ulaganjem u znanje i savremenu tehnologiju postiže kvalitetne efekte i bolji stručni i proizvodni rad.

Investitor se smatra partnerom u poslu i razvija se partnerski odnos što podrazumijeva zajednički interes za visokim kvalitetom izvođenja, poštovanje rokova, i racionalnu izgradnju svakog objekta. Svjesni, da naše djelovanje mijenja prostor i prirodnu sredinu, promišljeno pristupamo poslu, razumijevajući i uvažavajući potrebe stanovništva.

Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti na radu, zaštiti zdravlja uposlenih, i zaštiti imovine kako preduzeća, tako i drugih lica.

Firma Bijeljina Put d.o.o posjeduje sertifikat za sistem upravljanja prema standardu ISO 9001: 2008. Sertifikat se odnosi na područje izgradnje, rekonstrukcije, asfaltiranja, održavanja i zaštite puteva, proizvodnju asfalta i betona.

Naziv: Bijeljina put d.o.o. Bijeljina
Organizacioni oblik: d.o.o
Adresa: Baje Pivljanina bb
Šifra osnovne djelatnosti: 42.11 – izgradnja puteva i autoputeva
Matični broj: 11007040
JIB: 440038086000
PDV broj: 40038086000
Kontakt: 055/247-879
Mail: bijeljinaput@zona.ba
Direktor: Nemanja Đaković