Projekti u toku:

Izgradnja, asfaltiranje i rekonstrukcija ulica, puteva i staza na području Grada Bijeljina
Izgradnja kružnog toka Ilićka u Brčko Distriktu
Rehabilitacija regionalnih putava u RS, oblasti 2, 6 i 7, faza II, lot 4
Održavanje i zaštita puteva i objekata na putevima na oblasti broj 6
– Uređenje saobraćajnica u krugu pijace Klanac u Brčkom
– Sanacija ulica i lokalnih puteva, Opština Lopare
– Asfaltiranje 4 nekategorisana puta u MZ Novi Dvorovi, ul. Majevičkih Brigada u Gradu Bijeljina

Završeni projekti:

Vanjsko uređenje na području TE Ugljevik
Sanacija terminala na graničnom prelazu Rača i Carinskoj ispostavi Bijeljini
– Modernizacija P-459a-4000m, dionica Vršani-Crnjelovo-Batković-Ostojićevo-Brodac-Rača
– Izgradnja kružne raskrsnice „Bled“
– Izgradnja i asfaltiranje puteva, ulica, pješačko-biciklističkih staza i trotoara na području grada Bijeljina
– Sanacija lokalnih puteva, Opština Lopare
– Sanacija lokalnog puta, Opština Srbac
– Sanacija lokalnih puteva, Opština Šipovo
– Izvođenje radova izdizanja putne komunikacije na lokalitetu „Orlovo polje“, Grad Bijeljina
– Proširenje mosta na lokalnom putu L-17 Velika Obarska-MZ Gradac
– Sanacija ulica i lokalnih puteva, Opština Lopare
– Izvođenje građevinskih radova asfaltiranja puteva, ulica i parkinga, Opština Ugljevik
– Sanacija lokalnih puteva, Opština Modriča
– Izgradnja mosta preko rijeke Lomnice na putu Krepšić-Drenava, MZ Marković polje, Brčko Distrikt
– Izgradnja pristupnih saobraćajnica i mostova u sklopu Novog gradskog groblja u Bijeljini
– Izgradnja asfaltnog puta Rudnik – Mezgraja
– Rehabilitacija nasipa rijeke Save kod PS Topolovac
– Regulacija kanala Janjica, Bijeljina
– Izvođenje radova na rekonstrukciji puta Pelagićevo – Donja Tramošnica
– Rekonstrukcija magistralnog puta M14.1, dionica Krepšić – Brčko – Bijeljina
– Radovi vanjskog uređenja prostora oko objekta Arhiva u Brčko Distriktu BiH