Projekat: Izgradnja, asfaltiranje i rekonstrukcija ulica, puteva i staza na području Grada Bijeljina.
Investitor: Grad Bijeljina
Izvođač radova: „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina
Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao, a najkasnije do 31.12.2018. godine