Projekat: Rehabilitacija regionalnih putava u RS, oblasti 2, 6 i 7, faza II, lot 4
Investitor: „Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU) u ime JP „Putevi RS“ d.o.o. Banja Luka
Izvođač: „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina
Rok izvođenja radova je 120 dana od dana uvođenja u posao.