Projekat: Izvođenje radova sanacije postojećeg terminala – asfaltnih površina na graničnom prelazu Rača i Carinskoj ispostavi Bijeljini.
Investitor: „Uprava za indirektno oporezivanje“ Banja Luka
Izvođač: „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina
Rok izvođenja: 30 dana od dana uvođenja u posao