Projekat: Odsumporavanje dimnih gasova na 300 MW bloku Termoelektrane Ugljevik – vanjsko uređenje
Izvođač: Aragosta invest d.o.o. Banja Luka
Podizvođač: Bijeljina put d.o.o. Bijeljina
Rok izvođenja radova je 45 dana od dana uvođenja u posao