Kontinuitet izgradnje i održavanja putne mreže od 1949. godine
Preduzeće “Bijeljina put” je nastalo statusnim promjenama Državnog komunalnog preduzeća “4. Juli” Bijeljina, koje je osnovano 1949. godine.

Danas je “Bijeljina put” d.o.o. Bijeljina u privatnom vlasništvu. Od momenta sprovedene privatizacije, 2001. godine “Bijeljina put” uspješno obavlja izgradnju, rekonstrukciju i asfaltiranje puteva i izvršava godišnje radove na održavanju i zaštiti magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti na radu, zaštiti zdravlja uposlenih, i zaštiti imovine kako preduzeća, tako i drugih lica.
Preduzeće Bijeljina put d.o.o. posjeduje svu opremu i mehanizaciju koja je potrebna za najkvalitetnije izvodjenje radova u oblasti kojom se bavimo.

Pored kompletne mehanizacije u našem posjedu nalaze se pogon za proizvodnju asfalta, pogon betonske baze, pogon separacije kao i terenska laboratorija.

Za transport kamenih materijala raspolažemo sa kamionima ukupne instalisane snage 4891 KW, te sa priključnim vozilima različite nosivosti, kao i sa specijalnim vozilima za različite namjene.