Istorijat

Preduzeće BIJELJINA PUT je nastalo statusnim promjenama Državnog komunalnog preduzeća “4. Juli” Bijeljina, koje je osnovano 1949. godine. Danas je preduzeće BIJELJINA PUT d.o.o. Bijeljina u privatnom vlasništvu i zapošljava preko 175 radnika različitih struka, u prvom redu iz oblasti građevinarstva, saobraćaja i geodezije, a potom i geologije, mašinstva, ekonomije i prava.

 

Od momenta sprovedene privatizacije, 2001. godine preduzeće uspješno obavlja najkompleksnije radove iz oblasti izgradnje, održavanja i zaštite putne infrastrukture i to na magistralnim, regionalnim i lokalnim saobraćajnicama kao i radove iz polja hidrotehničke infrastrukture.

Preduzeće BIJELJINA PUT d.o.o. posjeduje značajan broj različitih jedinica savremene mehanizacije, opremu, ljudske resurse i bogato iskustvo koji omogućavaju detaljan i metodološki pristup kao i najkvalitetnije izvodjenje radova u oblasti kojom se bavi. Pored toga, preduzeće u svom vlasništvu ima i asfaltnu bazu, betonsku bazu i pogon za preradu prirodnog šljunka, čime u značajnoj mjeri zaokružuje lanac od proizvodnje do ugradnje materijala u različite vrste objekata koje izvodi. Uporedo sa resursima za proizvodnju i izvođenje radova, BIJELJINA PUT d.o.o. konstatno razvija i kontrolu kvaliteta u proizvodnim procesima čemu doprinosi i laboratorija koja je opremljena za ispitivanje fizičko-mehaničkih svojstava asfalta i betona kao i za određana geomehanička ispitivanja.

 

Uprava i zaposleni su svjesni da su kvalitet i zaštita okoline integrisani u ukupan sistem preduzeća, ključ za uspješan prodor i opstanak na tržištu. Preduzeće je takođe opredjeljeno da stalnim ulaganjem u znanje i savremenu tehnologiju postiže kvalitetne efekte i bolji stručni i proizvodni rad.

 

Investitor se smatra partnerom u poslu i razvija se partnerski odnos što podrazumijeva zajednički interes za visokim kvalitetom izvođenja, poštovanje rokova, i racionalnu izgradnju svakog objekta. Svjesni, da naše djelovanje mijenja prostor i prirodnu sredinu, promišljeno pristupamo poslu, razumijevajući i uvažavajući potrebe stanovništva.

 

IZGRADNJA ODRŽAVANJE PROIZVODNJA

Realizovali smo više od 3.000 projekata, održavamo preko 750 km putne mreže i proizveli smo preko 1.5 miliona tona asfalta.

72

Godina postojanja

175

Zaposlenih

Pored kvalitetnog izvođenja radova posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti na radu, zaštiti zdravlja zaposlenih i zaštiti imovine kako preduzeća, tako i drugih lica.